سرنوشت؛: چه بد نوشت:؛

@charizahy.vahid


 • 11 days ago
  تمامِ دلتنگى هايم را برايش نوشته ام؛ خط به خط... روز به روز... ساعت به ساعت... اما ميترسم! ميترسم از اينكه بخواند و با پوزخندى از كنارش رد شود! ميترسم از اينكه بخواند و با يك "مرسى" گفتن، تمامِ تصوراتم را خراب كند! ميترسم از اينكه يك نفر قبل از من، تمامِ اينها را برايش گفته باشد! شجاعتم تا همين حد بود؛ "برايش نوشتن" من جراتِ ارسالش را ندارم!
  234
 • 15 days ago
  به احمقانه ترین شکل ممکن دلتنگ کسی هستم که هیچ خیابانی را با او قدم نزده ام؛ اما اون درتمام خاطرات من راه میرود.
  345
 • 16 days ago
  واسه هیچ زندگی نکن ولی برا خیلی چیزا بمیر
  251
 • 17 days ago
  دایی انور گل
  270
 • 17 days ago
  خان دایی خدایار گل. 🌷
  300
 • 17 days ago
  داییای گلم شمشیر از سمت راست و جمشید از سمت چپ
  250
 • 29 days ago
  چطورم؟😊
  386
 • 30 days ago
  چطورم؟ 😊
  3711
 • about 1 month ago
  سقف کاذب :شبکه60/60 شرکت نفتکش:"
  230
 • about 1 month ago
  سقف کاذبpvc. مجتمع تفریحی لیپار کافه ایران زمین
  224
 • about 1 month ago
  سقف کناف, کاغذدیواری, پارکت, قرنیز شهرداری زرآباد
  271
 • about 1 month ago
  سقف کاذبpvc;, دفتر فروش درب های ضد سرقت
  180