@hamoon_pourmehran

رشت امرداد/1373 ❤رئال&پرسپولیس❤


 • 1 day ago
  @honar.dast_irani فالو کنید لطفا #هنر_دست #زیبا
  1090
 • 3 days ago
  #برف❄⛄
  20112
 • 2 months ago
  . همیشه نباید #حرف زد..! گاهی باید #سکوت کرد... حرف #دل که گفتنی نیست باید #آدمش باشد کسی که با یک #نگاه کردن به #چشمانت تا ته #بغضت را بفهمد...
  22759
 • 2 months ago
  #رفقا ❤❤ #داداش ❤😍
  19215
 • 3 months ago
  #برف❄
  19615
 • 3 months ago
  #خوشگذرونی #ویلا
  19314
 • 3 months ago
  #زن_داداش مثل #خواهر 😍😍❤❤
  1776
 • 3 months ago
  19637
 • 5 months ago
  #داداش
  19011
 • 6 months ago
  18719
 • 6 months ago
  #تولدت مبارک #داداش
  19617
 • 6 months ago
  ... مرا #رازیست اندر #دل به خون دیده پرورده ولیکن با که گویم #راز چون #محرم نمیبینم مدارا میکنم با #درد چون #درمان نمی یابم تحمل میکنم با #زخم چون #مرهم نمی بینم
  21938