Ngọc Dung Hoàng

@ngocdunghoang

I'm EXO-L


 • 5 months ago
  ahjhj 😘😘
  40
 • 5 months ago
  30
 • 6 months ago
  😝😝👱
  20
 • 11 months ago
  Song joong ki <3 <3
  50
 • 11 months ago
  Very good!!
  41
 • 11 months ago
  40
 • 11 months ago
  30
 • 12 months ago
  Sehun so cute <3 Good night oppa's !!!
  10
 • 12 months ago
  Em là cô gái cự giải ( cancer) !!!
  46
 • 12 months ago
  Kai <3
  10
 • 12 months ago
  Baekhyun cute<3
  10
 • 12 months ago
  <3
  20