paymantaheri

@paymantaheri3304


 • 5 months ago
  30
 • 6 months ago
  30
 • 9 months ago
  30
 • 11 months ago
  خوشحالی نیمار به سبک کریس بعد از قهرمانی المپیک
  80
 • 11 months ago
  80
 • 11 months ago
  کریس موقع اهدا خون
  20
 • 11 months ago
  30
 • 12 months ago
  20
 • 12 months ago
  سوال پیامکی دیروز نود نشون میده که اس تق لالی ها خودشون هم میدونن که علی کچل کاری نمیتونه بکنه
  10
 • 12 months ago
  آق کریم
  40
 • 12 months ago
  هشت دوست داشتنی
  30
 • 12 months ago
  از نیمه پایان کردن بازی پرسپولیس تا کشاوزی
  20